لوگو می مارکت فرم عضویت در می مارکت

اطلاعات شخصی

اطلاعات حساب

اطلاعات کاربری

شرایط کلی عضویت در سیستم می مارکت به شرح موارد ذیل بوده و کلیه همکاران ملزم و متعهد به انجام کامل مفاد آن می باشند.

1- عضویت هر شخص حقیقی یا حقوقی در سیستم می مارکت به معنای مطالعه و قبول کلیه شرایط این توافقنامه میباشد و پس از عضویت نمی تواند به دلایلی از قبیل جهل به قوانین و عدم محاسبه کافی از تایید آن سر باز زند.

2- همکار باید از ارائه هر گونه مطلب و عکس غیر اخلاقی و مغایر با شئون نظام جمهوری اسلامی ایران و شرع مقدس اسلام در سایتها جدا پرهیز نماید.

3- همکار نباید برای هیچ سایت غیر اخلاقی و یا فیلتر شده تبلیغ نماید.

4- در هیچکدام از سایتهای همکار نباید آموزش دزدی، ساخت بمب و مشروبات الکلی و هر گونه توهین یا شعاری علیه قومیتها و مذاهب مختلف و نظام جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد.

5- همکار باید قوانین کپی رایت داخلی و بین المللی و حقوق مولف و مصنف را رعایت نماید.

6- منافقین، سلطنت طلبان و صهیونیستها حق عضویت در سیستم را ندارند.

7- درآمد همکار بر اساس جمع پورسانتهای حاصل از محصولات فروخته شده توسط تبلیغات همکار محاسبه می شود.

8- واریز هفتگی و در صورت درخواست واریز به صورت روزانه انجام می شود.

9- سیستم در هر زمان میتواند فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورد.

10- در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات سیستم از جانب همکار، مسئولیت پاسخگویی و یا عندالزوم جبران خسارت بر عهده همکار میباشد.